ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับข้อเสนอราคาบริการรับถอนอีเพย์เม้นท์ชนิดต่างๆ จากเวปไซต์ i-exch.com ตามช่องทางที่ข้าพเจ้าติดต่อไป หากภายหลังเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้อีเพย์เม้นท์ชนิดนั้นๆ ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งถอนกับทางเวปไซต์ถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกจากผู้ให้บริการอีเพย์เม้นท์ โดยสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือผิดปกติจากบัญชีอีเพย์เม้นท์ของข้าพเจ้าทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลค่าเงินในปัจจุบัน ภายใน 5 วัน (หรือตามแต่ข้อตกลง) นับตั้งแต่วันที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น หากข้าพเจ้ามีเจตนาไม่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางเวปไซต์ส่งข้อมูลของข้าพเจ้าที่แจ้งไว้ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฏหมายต่อไป

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com